فرهنگ و تمدن شیعه » اماکن متبرکه و زیارتگاهها » فرهنگ و تمدن شیعه » اماکن متبرکه و زیارتگاهها » امامزادگان » امامزادگان استان همدان »

امامزادگان زبيده خاتون و ذوالفقار(ع) – كبودر آهنگ

اين امامزاده مدفن برادرو خواهري از نوادگان امام موسي كاظم (ع) مي باشدكه ساختمان فعلي ان در سال 1370 توسط يكي از اهالي خير نوسازي گرديده است.