از جمله اماکن و زيارتگاههاى شهرستان مشهد مقبرهاى است منسوب به مدفن امام زادگان بى بى صنوبر و ميرسبحان ولى که اين آستانه متبرکه در 45 کيلومترى جاده مشهد- کلات به طرف سد کارده در روستاى ييلاقى خواجه حسين واقع است بنابر روايات مدفونين در اين بنا از منسوبين به امام موسى بن جعفر(ع) مى باشند، مقبره امامزاده مير سبحان ولى(ع) در فضاى داخلى بنايى جديد و مزار امامزاده بى بى صنوبر(س) در محوطه ى مقابل با ضريح فلزى کوچک که روى ان قرار دارد ديده مى شود.بناى مقبره اين امامزادگان مورد احترام اهالى و مناطق مجاور مى باشد.

bibi01