,

امامزاده شاهزاده جعفرغريب

اين آرامگاه كه مدفن يكى از نوادگان حضرت امام كاظم (ع) است ، در شرق شهر قم قرار دارد. در وسط بقعه ي اين زيارتگاه ، مرقدى با پوشش كاشى از آثار دوره فتحعلى شاه قاجار به جاى مانده است .