بناى آرامگاه در فاصله شصت كيلومترى جاده مشهد- تربت حيدريه و در حاشيه جاده بر روى يك بلندى واقع شده است . شخصيت مدفون در اين بنا، امامزاده سيد محمد علوى از نوادگان حضرت موسى بن جعفر(ع) ميباشد .