بقعه متبركه امامزاده سيد قطب الدين علی(ع) معروف به علی حاجی در فاصله يك كيلومتری شمال شرقی روستای جليل (عليداد) خيرآباد گچساران بر فراز تپه ای طبيعی مشرف بر گورستان تاريخی – اسلامی، مجاور شاهراه اصلی خوزستان به فارس قرار دارد.

در كتاب دائرة المعارف شجره آل رسول، جلد سوم نوشته سيد علی موسوی نژاد سوق در مورد اين بقعه متبركه چنين نوشته شده است؛ رودخانه مارون در 500 متری شمال شرقی و بقايای چند تخته سنگ دايره ای آسيابی و ساختمان جديد پايگاه امداد فوريت های پژشكی و اورژانس در 200 متری جنوب شرقی اين زيارتگاه قرار دارد.

در دهه اخير پل بتنی عظيمی در محل چهار راهی مسير جاده خوزستان به فارس و بهبهان به كهگيلويه (دهدشت) احداث كرده اند. فاصله اين پل تا روستای جليل 700 متر و تا محل بقعه 300 متر است.

زيارتگاه سيد قطب الدين علی(ع) يكی از بقاع معتبر استان كهگيلويه و بويراحمد بوده كه متأسفانه بنای اوليه آن در زلزله سال 1329 هجری قمری تخريب و به طور تقريبی از بين رفته است.

در وضعيت فعلی اين بنا در سال 1378 هجری ــ شمسی توسط اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان گچساران به اميد تجديد بنای جديد تخريب شده كه پس از تسطيح كامل، نقشه آن در زمينی به ابعاد 15×12 متر فوندانسيون بندی شده، كه ساختمان آن در حال تكميل است.

شجره طيبه امامزاده سيد قطب الدين علی (ع) به استناد چندين كتاب معتبر عبارت است از « سيد قطب الدين علی ابن جعفر ابن محمد ابن علی الكوفی ابن عيسی دولی ابن محمد ابن علی ابن عيسی بن محمد بن علی العريضی ابن حضرت امام جعفر صادق (ع)». اين امامزاده عظيم الشأن دارای يك فرزند به نام حسين است كه محل دفن آن ذكر نشده است.

منبع: اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد