امامزاده سيد ابراهيم (ع)

بقعهٔ سيد ابراهيم در محلهٔ شتربان (دَوَه‌چي) تبريز واقع شده است؛ طبق نوشته‌هاى مورخين از جمله صاحب تاريخ دنبليان محل دفن شيخ ابراهيم است که از طرف شيخ حسن آق‌قويونلو به حکمرانى آذربايجان منصوب شده بود و در سال ۸۷۰ هـ.ق در گذشته است.

داخل اين بقعه مانند بيرون‌ آن، ساده و محقر است. صندوق چوبى مشبکى بر روى قبر نهاده شده و چهار تابلوى روغنى قهوه‌خانه‌ا ى که هر يک گوشه‌اى از وقايع کربلا را نشان مى‌دهد، به ديوار نصب شده است. هر چهار تابلو رقم سيد حسين عرب را دارد و تاريخ ترسيم يکى از تابلوها که شبيه حضرت على و حسين (ع) و قبر دو تن از محبان است، سال ۱۳۳۳ هـ.ق است و تاريخ بقيهٔ تابلوها سال ۱۳۳۵ هـ.ق است.

بر ديوار غربى بقعه. سنگى نصب کرده‌اند که تصوير کف دستى بر آن نقر شده و مردم معتقدند که جاى دست يکى از معصومين است.