امامزاده بى ‌بى حوريه (س) شالور

گفته مى ‌شود اين بقعه (ورودى شهر بندرانزلى از سمت جاده رشت) آرامگاه خواهر حضرت رضا(ع) و از دختران امام موسى كاظم (ع) مى باشد.

بناى آن جديد و مجلل مى باشد ديوارها از سنگ مرمر، سقف بقعه طاق هشت ضلعى با كاشى هاى منقوش و بام آن گنبد مدور كاشى كارى شده است ضريح بزرگ فلزى مشبك و مطلا و شيشه‌بند، مرقد روى كرسى از سنگ مرمر عالى بنا شده است. بقعه داراى تاسيساتى از قبيل زائرسرا، مسجد با دو گلدسته بلند و زيباى كاشى كارى شده، سرايدارى و پاركينگ مى باشد و از عوايد خوبى برخوردار است.