الصحيفة السجادية ترجمه آيتى

معرفى اجمالى

« الصحيفة السجادية، ترجمه عبدالمحمد آيتى»، ترجمه فارسى كتاب شريف صحيفه سجاديه امام زين العابدين(علیه السلام) است كه به قلم عبدالمحمد آيتى نگاشته شده است.

ساختار

 كتاب فاقد هر گونه مقدمه و پيش گفتار است و تنها برگردان فارسى نيايش هاى حضرت را دربردارد.

گزارش محتوا

 در اين كتاب به فارسى روان، ترجمه دعاهاى حضرت سجاد(علیه السلام) از صحيفه سجاديه آمده و كتاب؛ مشتمل بر 54 نيايش اين كتاب است. از جمله نيايش هاى اين كتاب است:

 از دعاهاى آن حضرت است در درود بر حاملان عرش و هر ملك مقرب ديگر، دعاى آن حضرت است در حق خود و دوستانش، دعاى آن حضرت است در پناه بردن به خدا از ناگوارى ها و بدخويى ها و كارهاى نكوهيده، دعاى آن حضرت است به هنگام طلب حاجت از خداى تعالى، دعاى آن حضرت است هنگامى كه چيزى غمگينش مى ساخت يا گناهان سبب اندوهش مى شد، دعاى آن حضرت است به هنگامى كه روزى بر او تنگ مى شد، دعاى آن حضرت است هنگامى كه خبر مرگ كسى به او مى رسيد يا خود مرگ را ياد مى كرد، دعاى آن حضرت است در خوف از خداى تعالى و….

وضعيت

 كتاب حاضر فاقد پاورقى هاى توضيحى است و در پاورقى تنها ترجمه عنوان هر نيايش ذكر شده است. همچنين اين كتاب هيچ گونه فهرستى را دربرندارد.

منابع:

 1- سايت سازمان اسناد و كتابخانه ملى جمهورى اسلامى ايران.

 2- سايت همشهرى، 21 / 11 / 89.