اشاره:

وهابیت، فرقه‌ای است که در عربستان در اواخر سده دوازدهم و اوائل قرن سیزدهم قمری، در منطقه نجد توسط محمد بن عبدالوهاب تأسیس شد. پیروان این فرقه را وهابی می‌گویند. وهابیان در فروع دین، تابع احمد بن حنبل‌‌ هستند و بیشتر آنان در شبه جزیره عربستان سکونت دارند. پیشوایان فکری این فرقه، ابن‎تیمیه، ابن قیم و محمد بن عبدالوهاب هستند.

وهابی­ها در مسئله­ ی رؤیت خدا به حدی راه افراط را در پیش گرفته اند که بُهت و حیرت هر انسان عاقلی را متوجه خود می­ کند. آیا آنان از آموزه ­های اسلامی در رابطه با توحید بی خبرند؟

ابن تیمیه معتقد است که در روز قیامت خداوند با قیافه مبدل پیش مردم می ­آید و خود را معرفی می­ کند و می­ گوید من خدای شما هستم ولی مردم در جواب می ­گویند ما تو را نمی­ شناسیم و از تو به خدا پناه می ­بریم. اگر خدای ما بیاید ما اورا می­ شناسیم. سپس خداوند با قیافه اصلی خودش پیش آنها می­آید و خود را معرفی می­ کند وآنها می­ گویند: بلی تو خدای ما هستی و به دنبال خدا به سوی بهشت روان می ­گردند![۱]

پی نوشت:

[۱] ابن تیمیه،  احمد بن عبدالحلیم،  بغیه المرتاد، ص۴۵۳ مکتبهالعلوم والحکم، ۱۴۰۸ق. و مجمو ع الفتاوی، ج ۶، ص۴۹۲ . وابن قیم جوزی، حادی الارواح، ج ۱، ص۲۰۷، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی، تا .