اعلام آمادگی صدها شیعه هندی برای اعزام به عراق

“زامین رضا” رئیس یک از موسسات شیعه در هند اظهار داشت:صدها داوطلب شیعه از هند اعلام کردند که در صورت دستور مرجعیت دینی در نجف آماده رفتن به عراق در دفاع از مراقد مقدسه و ارائه خدمات انسانی و پزشکی هستند و ما تا کنون از هزار نفر ثبت نام به عمل آورده ایم.
SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش «شیعه نیوز»، صدها داوطلب شیعه از شهر “کارناتاکا” ایالت “بنگالور” هند اعلام کردند که در صورت دستور مرجعیت دینی در نجف آماده رفتن به عراق و ارائه خدمان انسانی و پزشکی هستند.

“زامین رضا” رئیس یک از موسسات شیعه در هند اظهار داشت: آیت الله سیستانی دعوت به جهادش را به داخل عراق محدود کرده و شیعیان زیادی از هند، بحرین، لبنان و ایران آماده رفتن به این جهاد هستند.

وی افزود: موسسه ما (انجور) تا کنون اسامی بیش از 1000 داوطلب برای اعزام به عراق و دفاع از مراقد مقدسه در مقابل هجوم داعش را ثبت کرده که در بین این افرد پرستار و پزشک نیز هستند.

“سید بهادور عباس” دبیرکل این موسسه نیز گفت: ما در مرحله اول سعی می کنیم پزشکان و پرستاران را اعزام کنیم و با وزارت خارجه در این مورد در حال گفتگو هستیم.