اسلام و تعلیم و تربیت

عنوان  اسلام و تعلیم و تربیت
مولف  آیت الله ابراهیم امینی
مترجم  ***
ناشر  بوستان کتاب
سال نشر  ۱۳۹۲
نوبت نشر  پنجم
محل نشر  قم

معرفی کتاب:   تعلیم و تربیت، بزرگ‏ترین هدفِ همه انبیاى الهى به ویژه پیامبراسلام(ص) بوده است؛ از همین رو، قرآن و روایات، مملو از آموزه ‏هاى تربیتى است و نیاز به استخراج، دسته‏ بندى و شرح و تفسیر دارد.
اثر حاضر با همین هدف، سامان یافته و نویسنده کوشیده است با بهره ‏گیرى از رهنمودهاى قرآنى و حدیثى و سیره پیامبر و امامان ‏معصوم(ع) و استفاده از نگرگاه‏هاى دانشوران علوم تربیتى و نیز تجربه ‏هاى شخصى، مهم‏ترین مسائل تربیتىِ روزگار جدید را در بخش‏هاى مختلف، تجزیه و تحلیل کند.

نویسنده در مقدمه کتاب می نویسد: «کتاب حاضر با توجه به جهان بینى‌ و انسان‏شناسى‌ ویژه اسلام و به منظور تحقق آرمان‏ها و اصول قطعى‌ پیامبر اکرم صلى‌ الله علیه و آله و با بهره‏ گیرى‌ فراوان از آراى‌ دانشمندان علوم تربیتى‌ و با استفاده از قرآن کریم و احادیث و سیره پیامبر و امامان معصوم، و گاهى‌ با تجربه‏ هاى‌ شخصى‌ خودم نوشته شده است. امید است که براى‌ اولیا و مربیان در پرورش انسان‏هایى‌ شایسته سودمند باشد.»