اشاره:

در تاریخ زندگی امامان معصوم(علیهم‌السلام) حوادث عجیبی اتفاق افتاده است. یکی از این حوادث استجابت دعاهای ائمه اهل بیت(علیهم‌السلام) در حق دیگران است. گاهی حتی غیر مصومین به مرتبه مسجاب الدعوه بودن می رسد؛ بنابراین در استجابت دعای اهل بیت(علیهم‌السلام) جای هیچ تردیدی نیست. در این نوشته کوتاه به موضوعی اشاره شده است که استجابت دعای امام حسین(علیه‌السلام) را در حق یکی از عاصیان بیان نموده است.

 

علامه مجلسی از شیخ طوسی به سند معتبر از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است:

زنی در مکه طواف می کرد. آن زن دست خود را از آستین بیرون آورد مردی دست خود را روی دست آن زن نامحرم گذاشت. آن مرد هر چه سعی کرد نتوانست دستش را جدا کند. تا این که مردم قطع طواف کردند و همه آن دو را تماشا می کردند. خبر به والی مکه رسید، چون والی حاضر شد فقها را طلبید. تمام فقها فتوا دادند که دست آن مرد خائن باید قطع شود، برای این که خلاف اسلام رفتار کرده است. والی گفت: آیا کسی از فرزندان محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)در این جا هست ؟

گفتند: بلی امام حسین (علیه السلام) امشب تشریف فرما شده اند. پس والی حضرت را طلبید و عرضه داشت: توجه فرمایید چه بلایی بر سر ایشان آمده است ! حضرت این منظره را دیده رو به سوی کعبه گردانید و دست به دعا برداشت و ساعتی دعا کرد. پس از دعا به سوی آنها آمد و دست آن مرد را گرفته از دست آن زن جدا کرد. پس از این جریان والی عرضه داشت: ای پسر رسول خدا، آیا عقاب کنم او را به این کاری که کرده است ؟ حضرت فرمودند: نه [۱]

شاید غرض حضرت این بوده که همان مفتضح شدن میان مردم مکافات علمشان بوده است. ولی متاسفانه اخیرا عده ای مجهول الحال در لباس ‍ روحانیت ترویج وهابیت کرده این گونه کرامات را منکرند!

وای بر گبر مسلمان نمای                      ساخته بر منبر محمود جای

دعوی دین و دل بی ترس و باک              مسخره بنمود بر این دین پاک

دزد به محراب چو تنها رود                      از پی قندیل و مصلا رود

گربه اگر چه حج اکبر کند                       هم به حرم صید کبوتر کند[۲]

پی نوشت:

[۱]. جلاء العیون، ص ۳۰۳.

[۲]. امیر خسرو