پیامبر و اهل بیت علیهم السلام » احادیث موضوعی »

احادیثی زیبا از امام باقر علیه السلام

احادیثی از امام باقر (علیه السلام)

۱-چه بسا شخص حریص بر امری از امور دنیا ، که بدان دست یافته و باعث نافرجامی و بدبختی او گردیده است ، و چه بسا کسی که برای امری از امور آخرت کراهت داشته و بدان رسیده ، ولی به وسیله آن سعادتمند گردیده است . (۱)

۲- تو را به پنج چیز سفارش می کنم :« اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن ، اگر به تو خیانت کردند خیانت مکن ، اگر تکذیبت کردند خشمگین مشو ، اگر مدحت کنند شاد مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بیتابی مکن .» (۲)

۳- سخن نیک را از هر کسی ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گیرید .(۳)

۴- چیزی با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد . (۴)

۵- نهایت کمال ، فهم در دین و صبر بر مصیبت ، و اندازه گیری در خرج زندگانی است . (۵)

۶- سه چیز از خصلتهای نیک دنیا و آخرت است : « از کسی که به تو ستم کرده است گذشت کنی ، به کسی که از تو بریده است بپیوندی ، و هنگامی که با تو به ندانی رفتار شود ، بردباری کنی .» (۶)

۷- خداوند دوست ندارد که مردم در خواهش از یکدیگر اصرار ورزند ، ولی اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد (۷)۸-به خدا سوگند هیچ بنده ای در دعا، پافشاری و اصرار به درگاه خدای عزوجل نکند، جز اینکه حاجتش را بر آورد. (۸)

۹- هیچ بنده ای عالم نیست ، مگر اینکه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زیردست خود را خوار نشمارد. (۹)

۱۰- هر کس خوش نیت باشد، روزی اش افزایش می یابد. (۱۰)

۱۱- هر کس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده می گردد . (۱۱)

۱۲- از سستی و بی قراری بپرهیز ، که این دو ، کلید هر بدی می باشند ، کسی که سستی کند ، حقی را ادا نکند ، و کسی که بی قرار شود ، بر حق صبر نکند.(۱۲)

۱۳- پیوند با خویشان ، عملها را پاکیزه می نماید ، اموال را افزایش می دهد ، بلا را دور می کند ، حساب آخرت را آسان می نماید ، و مرگ را به تاخیر می اندازد . (۱۳)

۱۴- بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید .(۱۴)

۱۵- خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار می دهد ، چنانکه سفر کرده ای برای خانواده خود هدیه می فرستد ، و او را از دنیا پرهیز می دهد ، چنانکه طبیب مریض را پرهیز می دهد .(۱۵)

۱۶- بر شما باد به پرهیزکاری و کوشش و راستگویی ، و پرداخت امانت به کسی که شما را بر آن امین دانسته است ، چه آن شخص ، نیک باشد یا بد . (۱۶)

۱۷- غیبت آن است که درباره برادرت چیزی را بگویی که خداوند بر او پوشیده و مستور داشته است . و بهتان آن است که عیبی را که در برادرت نیست ، به او ببندی .(۱۷)

۱۸- برترین عبادت ، پاکی شکم و پاکدامنی است . (۱۸)

۱۹- خداوند در روز قیامت در حساب بندگانش ، به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است ، دقت و باریک بینی می کند . (۱۹)

۲۰- به خدا سوگند هیچ بنده ای در دعا ، پافشاری و اصرار به درگاه خدای عزوجل نکند ، جز اینکه حاجتش را بر آورد . (۲۰)

۲۱- خداوند عزوجل از میان بندگان مؤمنش آن بنده ای را دوست دارد که بسیار دعا کند ، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب ، زیرا آن ، ساعتی است که درهای آسمان در آن هنگام باز گردد و روزیها در آن تقسیم گردد و حاجتهای بزرگ بر آورده شود .(۲۱)

۲۲- دعای انسان پشت سر برادر دینی اش ، نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است . (۲۲)

۲۳- هر چشمی روز قیامت گریان است ، جز سه چشم :« چشمی که در راه خدا شب را بیدار باشد ، چشمی که از ترس خدا گریان شود ، و چشمی که از محرمات الهی و گناهان بسته شود .»(۲۳)

۲۴- شخص حریص به دنیا مانند کرم ابریشم است که هر چه بیشتر ابریشم به دور خود می تند ، راه بیرون شدنش را دورتر و مشکل تر می کند ، تا اینکه از غم و اندوه بمیرد . (۲۴)

۲۵- از دشمنی بپرهیزید ، زیرا فکر را مشغول کرده و مایه نفاق می گردد . (۲۵)

۲۶- هر که بر خدا توکل کند ، مغلوب نمی شود ، و هر که از گناه به خدا پناه برد ، شکست نمی خورد .(۲۶)

۲۷- افزایش نعمت از جانب خداوند قطع نمی شود ، مگر اینکه شکر از جانب بندگان قطع گردد . (۲۷)

۲۸- هیچ کس از گناهان سالم نمی ماند ، مگر اینکه زبانش را نگه دارد .(۲۸)

۲۹- سه چیز پشت انسان را می شکند :« مردی که عمل خویش را زیاد شمارد ، گناهانش را فراموش کند ، و به رای خویش ، خوشنود باشد . »(۲۹)

پاورقی:

۱- ( بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج ۷۵، ص۱۶۶)

۲-(همان ،ص ۱۶۷)

۳-(همان، ص ۱۷۰)

۴- (همان، ص۱۷۲)

۵-(همان، ص۱۷۲)

۶-(همان، ص ۱۷۳)

۷-(همان، ص ۱۷۳)

۸-(کافی ، ج ۲ ، ص ۴۷۵)

۹-(همان، ص ۱۷۳)

۱۰- (همان، ص ۱۷۵)

۱۱-(همان ، ص ۱۷۵)

۱۲- (همان، ص ۱۷۵)

۱۳-(همان ، ج ۷۱، ص ۱۱۱)

۱۴- (همان ، ج ۶۵، ص ۱۵۲)

۱۵-(همان ، ج ۷۵، ص ۱۸۰)

۱۶-(همان، ج ۷۵، ص ۱۷۹)

۱۷- (همان، ص ۱۷۸)

۱۸-(همان ، ص ۱۷۶)

۱۹-(همان، ج ۷ ، ص ۲۶۷)

۲۰-(کافی ، ج ۲ ، ص ۴۷۵)

۲۱-(همان،ص ۴۷۸)

۲۲-(همان، ص ۵۰۷)

۲۳-(همان، ص ۸۰)

۲۴- (همان ، ص ۳۱۶)

۲۵-(بحارالانوار ، ج ۲ ، ص ۳۰۱)

۲۶- (همان ، ج ۶۸، ص ۱۵۱)

۲۷-(همان، ص ۵۴)

۲۸- (همان ،ج ۷۵، ص ۱۷۸)

۲۹-(همان ، ج ۶۹، ص ۳۱۴)