ابوقدامه انصاری از اصحاب پیامبر و مجروح جنگ احد و از شیعیان و مخلصین یاران امیرالمؤمنین علیه‏السلام است که درصفین به شهادت رسید. او از جمله شاهدان داستان غدیر خم است که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنید که امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام را به جانشینی خود معرفی کرد و برآن شهادت داد.ابن اثیر و دیگران از ابوطفیل روایت می ‏کند: روزی امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام در مسجد کوفه از حاضران خواست که هر کسی شاهد روز غدیر بوده، برخیزد و شهادت دهد، هفده نفر از جمله ابو قدامه برخاست و حدیث غدیر را نقل کرد. (۱)

پی نوشت ها:

۱-اسدالغابه، ج ۵، ص ۲۷۵ ؛ الاصابه، ج ۷، ص ۳۳۰

منبع : سیداصغر ناظم‏ زاده قمی، اصحاب امام علی، ج ۱