ابوخالد کابلی و کرامت امام سجاد علیه السلام

 ابو خالد کابلی سالها به امامت محمد حنفیه معتقد بود تا اینکه از طریق یحیی بن ام طویل توانست به حضور امام سجاد علیه السلام برسد . در ملاقات دوم وی، امام سجاد علیه السلام فرمود: «اگر می خواهی مقام خودم را در بهشت هم اکنون به تو نشان می دهم .» امام دستش را به چشمان ابوخالد کشید و او خود را در بهشت و کاخها و رودخانه های آن دید . تا آنکه حضرت بار دیگر دست به چشمان او کشید و او خود را یک مرتبه روبه روی حضرت دید .[1]

وی سرانجام در سایه این توجهات حضرت، توفیق پیروی از امام حق را یافت[2] .

[1] . زندگانی امام زین العابدین، مقرم، ص 86 .  به نقل از: دلائل الامامة، ص 91.

[2] . مدینة المعاجز، ص 318 .