آیه قرآن اشتباه است!

شیخ وهابی: آیه قرآن اشتباه است!

به گزارش تشیع‌نیوز، محمد ابن‌صالح عثیمین، یکی از شیوخ معاصر وهابیت در صفحه‌ای از کتابش القول المفید علی کتاب التوحید پس از مقدمه‌ای می‌گوید: نوشتن این آیه وقل اعملوا فسیری‌الله عملکم و رسوله (و بگو: هر چه می‌خواهید عمل کنید که به زودی خدا و رسول او و… عمل شما را خواهند دید) بر برخی از اعمال خطاست، رسول(ص) پس از رحلت‌اش نمی‌تواند ببیند، فقط خداوند می‌بیند، پس کتابت این آیه اشتباه است زیرا دروغ بستن بر پیامبر(ص) به شمار می‌رود!!!

این شیخ وهابی به این سؤال که چگونه نوشتن یک آیه ممنوع می‌شود درحالی‌که در متن قرآن موجود است؟ جواب نداد. سؤال دیگر اینست که آیا این شیخ می‌خواهد این آیه را از قرآن بردارد؟