اشاره:

آیه اللّه شیخ ابراهیم سلیمان بیاضى عاملى، یکى از علماى جبل عامل به شمار بود. فقید سعید در ۲۳ محرم الحرام ۱۳۲۸هـ.ق (۱۹۱۰م) در شهر بیاض ـ از شهرهاى جبل عامل در جنوب لبنان ـ به دنیا آمد. پس از دوران کودکى، نزد پدرش شیخ على، قرآن و ادبیات را فرا گرفت و پس از آن، در ۱۳۴۰هـ.ق به نجف اشرف مهاجرت کرد و سطوح را فرا گرفت.

اساتید

شیخ ابراهیم کرباسى

سید حسین حمامى

شیخ محمدرضا کاشف الغطاء

شیخ غلامعلى قمى

میرزاى نائینى

سید محسن حکیم

فعالیت ها

در سال ۱۳۷۰هـ.ق، از سوى آیهاللّه حکیم براى تصدى منصب قضاوت به کشور کویت مهاجرت کرد و مدت ۱۱سال در آنجا ماند. در سال ۱۳۸۱هـ.ق، به زادگاهش بازگشت و به تألیف، تدریس، وعظ و ارشاد و اقامه جماعت پرداخت و موفق شد در آن شهر حوزه علمیه (امام الحجه) و کتابخانه عمومى ـ با ده هزار جلد کتاب ـ بنیاد گذارد.

او ادیبى قوى دست و شاعرى زبردست بود که اشعار بسیار در مواضع مختلف سروده است، و نمونه عالى یک عالم و فقیه خدمت گذار مردم و کوشا در حلّ مشکلات و اصلاح امور ایشان به شمار مى رفت.

تالیفات

۱. الاوزان والمقادیر

۲. حرمه حلق اللحیه

۳. المسائل الستینیه

۴. جبل عامل

وفات

آن عالم بزرگوار، در ۹۷سالگى در روز دوشنبه ۸ صفر ۱۴۲۵هـ.ق در زادگاهش بدرود حیات گفت و پیکر پاکش پس از انتقال به نجف اشرف  در روز چهارشنبه ۱۰صفر، به خاک سپرده شد .

منبع:آینه پژوهش ،  شماره  ۸۶ ، خرداد – تیر۸۳