فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » عالمان دین »

سید على نقى حیدرى (ره)

اشاره:

عالم بزرگوار، سید على نقى حیدرى در سال ۱۳۲۵ هجرى قمرى در شهر کاظمین به دنیا آمد. پدرش سید احمد حیدرى از علماى بزرگ و مشهور کاظمین بود. او از همان کودکى تحت تربیت و تعلیم پدر دانشمند خود قرار گرفت و به فراگیرى معارف اسلامى و علوم اهل بیت علیه ‏السلام پرداخت. وى سید على نقى بن سید احمد بن مهدى بن احمد بن سید حیدر بن ابراهیم بن محمد بن احمد عطار است. جد بزرگ وى را عطار گویند چرا که از علما و دانشمندان بزرگ و مشهور عراق بوده که در بازار عطاران، در شهر بغداد مى‏ زیسته است، لذا سید على نقى حیدرى نیز، مشهور به عطار است و از جهت نسبت وى به سید حیدر (جد سومش) او را حیدرى مى‏ نامند.

خاندان

خاندان حیدرى از خاندان هاى بزرگ و مشهور عراق است که علما و بزرگان فراوانى در میان آنها درخشیده ‏اند. سید على نقى حیدرى به درخواست آقا بزرگ تهرانى کتابى در شجره نامه و شخصیت هاى خاندان خود به نام  الدوحه الحیدریه  نگاشته است. وى در این کتاب به معرفى شخصیت هاى خاندان سید حیدر و فرزندان جد بزرگ خود سید احمد عطار پرداخته است.

شخصیت علمى و اجتماعى

سید على نقى حیدرى از شخصیت هاى قرن اخیر عراق و از دانشمندان و علماى شهر بغداد به شمار مى‏ آید. وى آثار گران ‏بهایى در زمینه‏ هاى گوناگون به نگارش درآورده است. از جمله موضوعات تألیفات ایشان علم اصول فقه، علم فقه، عقاید، علوم قرآنى و علوم اجتماعى است.

 تحصیلات

سید على نقى حیدرى از دوران کودکى در شهر کاظمین و در محضر پدر به فراگیرى علوم و معارف اسلامى پرداخت. او سپس به همراه پدرش به نجف اشرف مهاجرت نموده و از محضر علماى بزرگ و اندیشمندان آن حوزه درخشان نیز بهره ‏هاى وافى برد تا به مقام اجتهاد رسید.

وى پس از آن به شهر بغداد بازگشت و یکى از علماى بزرگ آن شهر گردید و شاگردان فراوانى را تربیت نموده و آثار گران‏ بهایى به نگارش درآورد.

 اساتید

از جمله اساتید وى مى‏ توان به این شخصیت ها اشاره نمود:

۱ . پدرش سید احمد حیدرى

۲ . شیخ حسین رشتى

۳ . میرزا حسین نائینى

۴ . سید ابو الحسن اصفهانى

۵ . شیخ عبد اللَّه مامقانى

۶ . میرزا ابو الحسن مشکینى

۷ . سید محمود شاهرودى

 تألیفات

وى تألیفات ارزشمندى نیز به رشته تحریر درآورده است مانند:

۱ . أصول الاستنباط، این کتاب یک دوره علم اصول فقه است که به روش جدید نگاشته شده است. کتاب اصول استنباط امروزه به عنوان اولین کتاب اصولى است که طلاب حوزه علمیّه قم آن را فرا مى ‏گیرند. این کتاب به جاى معالم الأصول تدریس مى‏ شود.

۲ . الدوحه الحیدریه، این کتاب در معرفى شخصیت هاى خاندان حیدرى و اولاد سید احمد عطار، جد بزرگ آنان است.

۳ . الأمثال القرآنیه، این کتاب در علوم و معارف قرآنى نگاشته شده است.

۴ . أخطار المسکرات

۵ . الصوم فى حکمه و أحکامه

۶ . مذهب أهل البیت علیه السلام

۷ . الوصى علیه ‏السلام، که شامل مجموعه مباحثى در امامت است.

۸ . ولید الکعبه علیه‏ السلام، این کتاب مجموعه سخنان و اشعارى در مدح و ستایش حضرت على علیه‏السلام مى‏ باشد.

وفات

سرانجام  عالم اندیشمند، سید على نقى حیدرى پس از عمرى خدمت به علوم و معارف اسلامى در سال ۱۴۰۳ هجرى قمرى دیده از جهان فرو بست و به دیار باقى شتافت.