فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » عالمان دین »

آيت الله سيد محمد حسن مرعشى شوشترى (ره)

(1429-1356هـ ق)

ولادت

 آيت الله سيد محمد حسن مرعشى شوشترى به سال 1316 هجرى شمسى در شهرستان شوشتر متولد گرديد.

تحصيلات و اساتيد

وى شاخه هاى علوم اسلامى را در سطوح مختلف از محضر عالمانى چون محمد حسن آل طيب، سيد محمد تقى حکيم، علامه شيخ محمد تقى شوشترى و سيد محمد جزايرى فرا گرفت.

نبوغ و استعداد فوق العاده، همت و تلاش کم نظير و درک عالمان بزرگ از او فقيهى کم نظير ارائه نمود. تواضع، مناعت طبع، بى توجهى به مناصب دنيوى، روشن بينى اجتماعى، اجتهاد عميق، آفرينش دهها اثر علمى و پژوهشى و تربيت دهها انديشمند از جمله ويژگيهايى است که موجب شده است تا از او به عنوان الگوى علمى و اخلاقى ياد نمايند. او با دانش گسترده و عميق در زمينه فقه و حقوق و اصول فقه براى دانشجويان تحصيلات تکميلى نظريات و ديدگاههاى خود را در مدرسه عالى شهيد مطهرى و دانشگاههاى تهران ارائه مى نمود.

ديدگاههاى او در زمينه فقه جزايى از مهمترين منابع فقهى براى فقيهان و حقوقدانان به شمار مى آيد. آيت الله سيد محمد حسن مرعشى شوشترى (ره) همگام با امام خمينى (ره) در انقلاب شکوهمند اسلامى ايران مشارکت نمود و با عمل به تکليف اجتماعى خويش با حکم امام خمينى به عضويت شوراى عالى قضايى منصوب شد. همچنين در انتخابات مجلس خبرگان با آراى مردم به عضويت در مجلس خبرگان درآمد.

تاليفات

1- شرح کتاب الفيه ابن مالک به زبان عربى در زمينه ادبيات عرب

2- شرح بر تلخيص مختصر المعانى به زبان عربى در زمينه ادبيات عرب

3- شرح بدايه الحکمه به زبان عربى در زمينه فلسفه

4- شرح نهايه الحکمه به زبان عربى در زمينه فلسفه

5- شرحى بر تهذيب المنطق تفتازانى به زبان فارسى در زمينه منطق

6- حاشيه بر رسائل شيخ مرتضى انصارى به زبان عربى در زمينه اصول فقه

7- حاشيه بر کفايه الاصول آخوند خراسانى به زبان عربى در زمينه اصول فقه

8- شرح بر تحفه القواميه که فقه منظوم است.

9- شرح بر تحفه الحکيم شيخ محمد حسين کمپانى در حکمت متعاليه

10-تعليقه بر تمهيد القواعد ابن ترکه

11-حاشيه التلخيص فى الاصول

12-شرحى بر حلقه سوم اصول فقه شهيد صدر

13-نگارش يک دوره درس خارج اصول

14-شرح بر تعليقات ابن سينا در فلسفه

15-شرحى بر قانون مجازات اسلامي

16-شرحى بر ارشاد الاذهان علامه حلى (سبيل الرشاد الى شرح الارشاد)

17-ترجمه کتاب فلسفتنا شهيد صدر

18-ديدگاههاى نو در حقوق کيفرى اسلام در دو مجلد به زبان فارسي

از آثار ياد شده برخى از آنها مانند ” ديدگاههاى نو در حقوق کيفرى اسلام ” در دو مجلد و ” شرح ارشاد ” در يک مجلد و ” شرحى بر قانون مجازات اسلامى ” در يک مجلد و ” ترجمه فلسفتنا ” در يک مجلد چاپ شده است. همچنين از اين عالم بزرگوار فقيد دهها مقاله در مجلات علمى و پژوهشى کشور چاپ شده است.

وفات

سرانجام در تاريخ دوشنبه 28 مرداد 1387به رحمت ايزدى پيوست .