فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » عالمان دین »

آيت الله سيد عبدالحسين طيّب(ره)

(1411-1312هـ ق)

ولادت

آن مرحوم در هفتم محرّم سال 1312 در يكى از محله هاى اصفهان به دنيا آمد.

تحصيلات و اساتيد

وى مقدمات و سطح و خارج را در حوزه اصفهان و در نزد اساتيد متضلع و وارسته اى چون آقا سيد مهدى درچه اى، شيخ حسن يزدى، عبدالكريم كزى،  مير محمد صادق مدرس و ديگران فرا گرفت. آيت الله طيب سپس به حوزه نجف كوچيد و خارج فقه و اصول را در نزد اساتيد مبرز آنجا، چون آيت الله كمپانى، آيت الله نائينى و آقا ضياء عراقى فرا گرفت و بيش از ده اجازه اجتهاد از فقهاى نجف و اصفهان و قم دريافت كرد.

خدمات

آن مرحوم عمر خود را به تحصيل و تدريس و تأليف و عبادت گذراند. هر سال چهارده مرتبه ختم قرآن مى كرد و در ماه محرم و صفر، هر روز زيارت عاشورا را با آداب كامل مى خواند و هر شب قبل از نماز شب، زيارت چهارده معصوم را مى خواند.

تأليفات

1. اطيب البيان كه در تفسير قرآن و مشتمل بر چهارده جلد است و نگارش آن هجده سال به درازا كشيد.

2. كلم الطيّب كه در عقايد و مشتمل بر سه جلد است.

3. العمل الصالح كه در عقايد و اخلاق است.

وفات

آيت الله سيد عبدالحسين طيب در تيرماه سال1370(هشتم محّرم1411هـ ق) در شهر اصفهان به رحمت ايزدى پيوست.

منبع:آينه پژوهش ،  شماره  8 ، مرداد و شهريور 1370