خانواده شیعی » ازدواج » آیین ازدواج »

آنچه دختران تمايل دارند پسران بدانند

 اين مى تواند احساس خيلى از شماها باشد: خسته شده ايد. احساس مى کنيد که هر کارى که لازم است را براى به دست آوردن زنى بااصالت با ويژگى هاى ممتاز انجام مى دهيد اما خانم ها به شما جواب نمى دهند. تصور شما اين است که خانم ها معمولاً دنبال مردى کامل هستند که در واقعيت وجود خارجى ندارد.

درست است که آنها زيبايى ظاهرى، جذابيت و رمانتيک بودن را در مرد ايدآلشان دوست دارند، اما آنقدرها هم که شما فکر ميکنيد درگير اين مسائل نيستند. اگر ميخواهيد بدانيد واقعاً به چه فکر ميکنند، به مطالب زير توجه کنيد.

کمى احترام بگذاريد. وقتى نوبت به احترام گذاشتن به خانم ها مى رسد، مردهاى ايرانى فرقى با بقيه مردهاى جهان ندارند. خانم ها وقتى بشنوند که طرفشان در مورد زنان ديگر غيرمحترمانه صحبت مى کند، خيلى سريع عقب مى کشند. من با مردان زيادى روبرو بوده ام که به خاطر اينکه علاقه اى به من نداشتند، به خودشان اجازه ميدادند که وقتى زن زيبايى مى بينند آنها را جذاب قلمداد کنند يا زنانى که جذابيت کمترى دارند را به عناوين ناخوشايند بخوانند. حتى اگر اين نحوه صحبت کردن به صورت شوخى هم بيان شود، باز اگر خانم ها ببينند که طرفشان زنان را نوعى شيء قلمداد ميکند، آزرده خاطر خواهند شد.

مردها به صورت هاى ديگر هم مى توانند احترامشان را به خانم ها نشان دهند. وقتى در را براى خانم ها باز مى کنند، به آنها صندلى تعارف مى کنند، يا او را تا اتومبيلش همراهى مى کنند، در نظر خانم ها بسيار مؤدبانه مى آيد. اکثر مردها وقتى با يک خانم قرار ملاقات ميگذارند، چنين رفتارهايى از خود نشان مى دهند.

با همه مهربان باشيد. ممکن است تعجب کنيد اگر بفهميد که خانم ها شما را حتى در عادى ترين برخوردهايتان با ديگران هم ارزيابى مى کنند. آنها نه تنها به رفتار شما با خودشان، بلکه به نحوه برخورد شما با ديگران هم توجه مى کنند. مهربانى، بخشندگى، و خدمت رسانى، از ديدگاه آنها خصوصياتى قابل تحسين است.

به دنبال مشاوره و راهنمايى هاى معنوى باشيد. خيلى از مردها از اينکه ميبينند خانم ها به دنبال مردان باايمان و معنوى هستند تعجب مى کنند. آنها تصور مى کنند که ايدآلى که خانم ها دنبال آنند، وجود ندارد اما من از زبان خانم هاى زيادى شنيده ام که اين ويژگى برايشان از اهميت بسيار بالايى برخوردار است. خانم ها معتقدند که افراد باايمان و متقى، در ازدواج هم کمتر مرتکب گناه مى شوند و بيشتر مى توان به آنها اعتماد کرد.

خانواده تان را دوست داشته باشيد. خانم ها همچنين به نحوه برخورد آقايون با مادر، خواهر و حتى مادربزرگشان هم دقت ميکنند. آنها از اينکه مى بينند مردى با زنان خانواده خود نيز رفتار خوبى داشته و به آنها علاقه دارد، احساس امنيت بيشترى ميکنند و تاحدودى مطمئن مى شوند که با آنها نيز رفتارى پايين تر از آن نخواهند داشت.

ازدواج را جدى بگيريد. براى خيلى از آقايون، ازدواج چيزى است که هيچوقت از آن صحبت نمى کنند. حتى اگر در خيالشان باشد که يک روز ازدواج کنند، معلوم نيست که هيچ برنامه اى براى آن داشته باشند.

يکى از دوستان من يکسال پيش ازدواج کرد. کمى بعد از ازدواجشان اتفاقى براى آنها افتاد که مجبور مى شدند به فرانسه رفته و آنجا زندگى کنند. بعد از سه ماه ديدم که آماده رفتن شده اند. وقتى از او پرسيدم که چطور به اين سرعت توانستند مشکلات ماديشان را حل کرده و برنامه رفتن را جور کنند، دوستم رازى را با من در ميان گذاشت. او گفت که همسرش از سالها قبل از ازدواج براى زندگى خانوادگى خود در آينده پس انداز ميکرده است، به همين ترتيب بوده که توانسته بود بدهى شهريه دانشگاه او و همچنين ماشين هاى هردوشان را بپردازد.

من واقعاً چنين دورانديشى را تحسين مى کنم. بااينکه همه ى آقايون ممکن است قادر به رسيدن به چنين اهداف مالى نباشند، اما برداشتن قدم هايى کوچک هم که به خانم ها نشان دهد خود را براى ازدواج آماده مى کنند، هم خوب است.

يکى ديگر از نشانه هاى ميل به ازدواح، آمادگى پذيرفتن مسئوليت است. خيلى از مردها مى خواهند با همان آزادى و بى بند وبارى که در دوران دانشگاه داشتند، تا آخر عمر زندگى کنند و از قبول مسئوليت هاى جديد سر باز مى زنند. اين آدم ها بايد بدانند که خانم ها دنبال يک پسربچه نيستند، آنها دنبال مرد زندگيشان هستند، کسى که بتواند از آنها حمايت کرده و از خيلى جهات تامينشان کند.

پيشقدم شويد. وقتى از خانمى خوشتان مى آيد و احساس او را نسبت به خودتان نمى دانيد، اين شما هستيد که بايد پيشقدم شويد. خيلى از مردها را مى شناسم که از روى غرور هيچوقت جلو نمى روند و از باب آشنايى را با زن مورد علاقه شان باز نمى کنند. خيلى ديگر از اينکه طرف مورد نظر دست رد به سينه شان بزند مى ترسند و جلو نميروند. گروه اول بايد بدانند که با غرور هيچوقت به آنچه ميخواهند، نمى رسند و گروه دوم هم بايد به خدا توکل داشته باشند و بدانند اگر خواست خدا در آن باشد، حتماً موفق مى شوند.

ريسک کنيد. خيلى اوقات مردها باعث مى شوند که رابطه شان بر هم بخورد چون وقتى که نوبت به تصميم گيرى مى رسد، اقدامى نمى کنند. آنها بايد بدانند که شجاعت و جسارت مردان براى خانم ها ارزش زيادى دارد. با طرفتان روراست باشيد و حرفى که مى خواهيد بزنيد را بدون اين پا و اون پا کردن به او بگوييد. رک و راست بودن هميشه مورد تحسين خانم ها بوده است.

شما آقايانى که فکر ميکنيد خانم ها به دنبال مرد کامل و رويايى توى قصه ها هستند، بدانيد که اشتباه مى کنيد. شما تصور درستى از خواسته هاى خانم ها نداريد. آنها به دنبال مهربانى و محبت، احترام و توجه، و صداقت و ابتکار عمل هستند. آنها به دنبال آن مرد کاملى هستند که درون شما وجود دارد، پس معطل نکنيد.

منبع: سايت مردمان