پیامبر و اهل بیت علیهم السلام » تاریخ و سیره » رسول اکرم(ص) »

آداب اعتکاف در سنت پیامبر اسلام (ص)

امام صادق (عليه السّلام) فرمود: رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله) در ماه رمضان (سال اول هجرت) در دهه اول در مسجد اعتکاف کرد، و سال دوم در دهه دوم و در سال سوم در دهه آخر اعتکاف نمود، ولى پس از آن هميشه در دهه آخر ماه رمضان اعتکاف مى نمود.

امام صادق (عليه السّلام) فرمود:

جنگ «بدر»در ماه رمضان (سال دوم هجرت) اتفاق افتاد، به اين جهت رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله) در آن سال در مسجد معتکف نشد. اما سال بعد، آن حضرت دو دهه اعتکاف کرد: يک دهه براى همان سال، و دهه ديگر براى قضاء اعتکاف سال قبل.

امام صادق (عليه السّلام) فرمود: رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله) چون دهه آخر ماه رمضان مى شد در مسجد اعتکاف مى کرد؛برايش خيمه اى مويين مى زدند و حضرت کمرهمّت براى عبادت مى بست و بستر خوابش را برمى چيد. يکى گفت:

از زنان نيز کناره مى گرفت؟فرمود: نه، از زنان کناره نمى گرفت.

مؤلف: اين معنى در روايات زيادى نقل شده که بعضى از آنها در باب هفدهم گذشت. و گفته اند که مقصود از«عزلت»کناره گيرى از آنان در بستر بوده است نه درمعاشرت و مصاحبت با آنان .

منبع: سنن النبي،علامه سيد محمدحسين طباطبائى