آثار و فوايد حجاب

 1. آرامش خاطر

نبودن حريم ميان زن و مرد و آزادى در معاشرتهاي ممنوع و بي‎بند و بارى، هيجانها و التهابهاى جنسى را فزونى مي‎بخشد و تقاضاى هر دو طرف را به صورت يك عطش روحى و يك خواست اشباع نشدنى در مي‎آورد و اين همان اختلاط روانى و روحى است.
غريزة جنسى، قوة نيرومندى است كه هر چه بيشتر از آن سپرى شود، طغيان و سركشى او بيشتر مي‎شود و ناگفته روشن است كه اگر دختران و زنان يك اجتماع، پوشش لازم را نداشته باشند از آثار و پي آمدهاى طغيان و سركشى اين غريزه خطرناك در امان نخواهند ماند و سرانجام آرامش خاطر خود را به درياى موّاج و خروشانى مبدّل مي‎سازند.
شهيد مطهرى (ره) در كتاب ارزشمند مسئله حجاب مي‎نويسد:
چرا در دنياى غرب اين همه بيمارى روانى زياد شده است؟ علتش آزادى اخلاقى جنسى (و بى بند بارى و عدم رعايت اصول اخلاقي) و تحريكات فراوان سكسى است كه بوسيله جرايد و مجلات و سينماها و تأترها و محافل و مجالس و… انجام مي‎شود.(1)
2. استحكام پيوند خانوادگى
حجاب و پوشش اسلامى در استحكام پيوند خانوادگى نقش مهمى را ايفا مي‎كند. اگر دختر يا زنى كه در خانواده‎اى زندگى مي‎كند، خود را صاحب جمال و نفس خويش بداند؛ هرگز حاضر نمي‎شود تا ديگرى او را آلت دست قرار داد، و ماية لذت خود را فراهم آورد.
و بر عكس كسانى كه از اين قانون الهى بهره نمي‎گيرند و در خيالات و اوهام شيطانى خود غوطه مي‎خورند، فقط براى لحظاتي ماية كيف و لذت گروهى عياش را فراهم كرده و از مالكيت بر جمال و نفس خود دست مي‎كشند.
اين گروه نبايد فراموش كنند كه با ايجاد كردن چنين اوضاع اسفبارى در جامعه، زمينه گسستن خانواده‎ها و كانون‎هاى كوچك صميمى را بر هم مي‎زنند. و همانگونه كه گذشت سرانجام خود نيز دچار آن خواهند شد و روشن است كه در چنين شرايطى از بهره‎مند شدن از استحكام در خانواده محروم خواهند ماند.
3. ايجاد كردن محيطى سالم
يكي ديگر از آثار و فوايد حجاب ايجاد كردن محيطى سالم و به دور از مفاسد اخلاقى است. از آنجا كه انسان يك موجود اجتماعى است و بطور كلى قطع رابطه او با اجتماع امكان پذير نيست، دختران جوان و زنان جامعه مي‎توانند با رعايت اين قانون الهي در فراهم آوردن محيطى سالم و ريشه كن نمودن مفاسد اخلاقى سهم بسزايى را داشته باشند.

[1] . مسئله حجاب، ص 88.