خانواده شیعی » زن و حجاب »

آثار و فواید حجاب

 ۱٫ آرامش خاطر

نبودن حریم میان زن و مرد و آزادى در معاشرتهای ممنوع و بی‎بند و بارى، هیجانها و التهابهاى جنسى را فزونى می‎بخشد و تقاضاى هر دو طرف را به صورت یک عطش روحى و یک خواست اشباع نشدنى در می‎آورد و این همان اختلاط روانى و روحى است.
غریزه جنسى، قوه نیرومندى است که هر چه بیشتر از آن سپرى شود، طغیان و سرکشى او بیشتر می‎شود و ناگفته روشن است که اگر دختران و زنان یک اجتماع، پوشش لازم را نداشته باشند از آثار و پی آمدهاى طغیان و سرکشى این غریزه خطرناک در امان نخواهند ماند و سرانجام آرامش خاطر خود را به دریاى موّاج و خروشانى مبدّل می‎سازند.
شهید مطهرى(ره) در کتاب ارزشمند مسئله حجاب می‎نویسد:
چرا در دنیاى غرب این همه بیمارى روانى زیاد شده است؟ علتش آزادى اخلاقى جنسى (و بى بند بارى و عدم رعایت اصول اخلاقی) و تحریکات فراوان سکسى است که بوسیله جراید و مجلات و سینماها و تأترها و محافل و مجالس و… انجام می‎شود.(۱)

۲٫ استحکام پیوند خانوادگى

حجاب و پوشش اسلامى در استحکام پیوند خانوادگى نقش مهمى را ایفا می‎کند. اگر دختر یا زنى که در خانواده‎اى زندگى می‎کند، خود را صاحب جمال و نفس خویش بداند؛ هرگز حاضر نمی‎شود تا دیگرى او را آلت دست قرار داد، و مایه لذت خود را فراهم آورد.
و بر عکس کسانى که از این قانون الهى بهره نمی‎گیرند و در خیالات و اوهام شیطانى خود غوطه می‎خورند، فقط براى لحظاتی مایه کیف و لذت گروهى عیاش را فراهم کرده و از مالکیت بر جمال و نفس خود دست می‎کشند.
این گروه نباید فراموش کنند که با ایجاد کردن چنین اوضاع اسفبارى در جامعه، زمینه گسستن خانواده‎ها و کانون‎هاى کوچک صمیمى را بر هم می‎زنند. و همانگونه که گذشت سرانجام خود نیز دچار آن خواهند شد و روشن است که در چنین شرایطى از بهره‎مند شدن از استحکام در خانواده محروم خواهند ماند.

۳٫ ایجاد کردن محیطى سالم

یکی دیگر از آثار و فواید حجاب ایجاد کردن محیطى سالم و به دور از مفاسد اخلاقى است. از آنجا که انسان یک موجود اجتماعى است و بطور کلى قطع رابطه او با اجتماع امکان پذیر نیست، دختران جوان و زنان جامعه می‎توانند با رعایت این قانون الهی در فراهم آوردن محیطى سالم و ریشه کن نمودن مفاسد اخلاقى سهم بسزایى را داشته باشند.

[۱] . مسئله حجاب، ص ۸۸٫