پیامبر و اهل بیت علیهم السلام » احادیث موضوعی »

آثار خوش اخلاقی

«مومن کامل»
1.قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – أَكْمَلُ المُومِنینَ ایماناً احْسَنُهم خُلْقاً.
«امالی الطوسی، ص 140، ح 222»
رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: کامل ترین مؤمنان از نظر ایمان کسی است كه اخلاقش نیكوتر باشد.

«رمز بعثت»
2.قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : بُعِثْتُ لاُتَمِّمَ مَحاسِنَ الاخلاقِ.
«تنبیه الخواطر، ج 2، ص 180»
رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: من برانگیخته شدم تا نیكی های اخلاقی را به كمال و تمام برسانم.

«سنگین ترین اعمال»
3. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : اَثْقَلُ ما یُوضَعُ فی المیزانِ الْخُلْقُ الْحَسَنِ.
«تنبیه الخواطر، ج 2، ص 180»
رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: سنگین ترین چیزی كه در ترازوی اعمال قرار داده می شود خلق نیكوست.

«افضل اعمال»
4. سئل رسول الله – صلی الله علیه و آله – : «اَیُّ الاعمالِ اَفْضَلُ؟ قالَ: حُسْنِ الْخُلقِ.
«تنبیه الخواطر، ج 2، ص 180»
از رسول خدا – صلی الله علیه و آله – پرسیدند: برترین اعمال كدام است؟ فرمود: خلق نیكو.

«گشایش در امور»
5. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : انَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النّاسَ بِاَمْوالِكُمْ فَسَعُوهُم بِبَسْطِ الْوُجُوهِ وَ حُسنِ الخُلقِ.
«تنبیه الخواطر، ج 2، ص 180»
رسول خدا- صلی الله علیه و آله – فرمود: شما هایی كه نمی توانید با مالتان به مردم گشایش دهید، با گشاده رویی و نیك خلقی به آنها گشایش دهید.

«نیمی ازدین»
6. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : حُسْنُ الْخُلْقِ نِصْفُ الدّینِ.
«خصال الصدوق، ص 30، ح 106»
رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: اخلاق نیك نصف دین است.

«بهترین نیکی»
7. قال الامام الحسن – علیه السّلام – : اِنَّ اَحْسَنَ الْحَسَنِ الْخُلْقُ الْحَسَنِ.
«خصال الصدوق، ص 29، ح 102»
امام حسن – علیه السّلام – فرمود: همانا نیك ترین نیكویی ها اخلاق نیكوست.

«بهترین همنشین»
8. قال الامام علی – علیه السّلام – : لا قَرینَ كَحُسنِ الْخُلقِ.
«غررالحكم، ح 10547»
امام علی – علیه السّلام – فرمود: هیچ همنشینی چون اخلاق نیک نیست.

«تاثیر اخلاق»
9. قال الامام الصادق – علیه السّلام – : لا عَیْشَ اَهْنَأُ مِنْ حُسْنِ الْخُلقِ.
«علل الشرایع، ص 560»
امام صادق – علیه السّلام – فرمود: زندگی ای گواراتر از اخلاق خوش نیست.

«منشا نیکی»
10. قال الامام علی – علیه السّلام – : حُسنُ الخُلقِ رَأسُ كُلِّ بِرٍّ.
«غررالحكم، ح 4857»
امام علی – علیه السّلام – فرمود: نیك خویی در راس همه نیكی هاست.

«قیامت واعمال بندگان»
11. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : اَوَّلُ ما یُوضَعُ فی میزانِ الْعَبدِ یَوْمَ الْقِیامَةِ حُسْنُ خُلْقِهِ.
«قرب الاسناد، ص 46»
رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: نخستین چیزی كه روز قیامت در ترازوی اعمال بنده گذاشته می شوداخلاق نیک اوست.

«فطرت نیکو»
12. قال الامام علی – علیه السّلام – : اَطْهَرُ النّاسِ اَعْراقاً اَحْسَنُهُم اَخْلاقاً.
«غررالحكم، ح 3032»
امام علی – علیه السّلام – فرمود: پاك نژاد ترین مردمان خوش اخلاق ترین آنهاست.

«اخلاق وعزت خانواده»
13. قال الامام علی – علیه السّلام – : حُسنُ الاَخلاقِ بُرهانُ كَرمِ الاَعراقِ.
«غررالحكم، ح 4855»
امام علی – علیه السّلام – فرمود: حسن اخلاق دلیل بر شرافت خانوادگی است.

«فایده سلام»
14. قال الامام علی – علیه السّلام – : انَّ بَذْلَ التَّحِیَّةِ مِنْ مَحاسِنِ الاَخْلاقِ.
«غررالحكم، ح 3404»
امام علی – علیه السّلام – فرمود: همانا سلام كردن از خویهای نیك است.

«نشانه های حسن خلق»
15. قال الامام علی – علیه السّلام – : حُسنُ الخُلقِ فی ثَلاثٍ، اجتِنابُ المَحارِمِ وَ طَلَبُ الحَلالِ وَ التَّوسُّعِ عَلی الْعِیالِ.
«بحارالانوار، ج 71، ص 394»
امام علی – علیه السّلام – فرمود: حسن خلق در سه چیز است: دوری كردن از كارها و امور حرام، طلب امور حلال و فراهم آوردن آسایش برای خانواده.

«حدود حسن خلق»
16. عن الامام الصادق – علیه السّلام – : لَمّا سُئِلَ عَنْ حَدِّ حُسنِ الْخُلقِ: تُلینُ جانِبَكَ و تُطَیِّبُ كَلامَكَ و تَلقی أخاكَ بِبِشْرٍ حَسَنٍ.
«معانی الاخبار، ص 253»
امام صادق – علیه السّلام – در پاسخ به پرسش از حدّ و معنای حسن خلق فرمود: حسن خلق این است كه نرم خو و مهربان باشی، گفتارت پاكیزه و مودبانه باشد و با برادر (دینی ات) با خوشرویی رفتار كنی.

«استحکام دوستی»
17. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : حُسنُ الْخُلقِ یُثْبِتُ الْمَوَدَّةَ.
«بحارالانوار، ج 78، ص 53»
رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: اخلاق نیک رشته دوستی را استوار می سازد.

«حسابرسی در قیامت»
18. قال الامام علی – علیه السّلام – : حَسِّن خُلْقَكَ یُخَفِّفُ اللهُ حِسابَكَ.
«امالی الصدوق، ص 174، ح 9»
امام علی – علیه السّلام – فرمود: اخلاقت را نیكوگردان تا خداوند حسابت را آسان گیرد.

«ثمره اخلاق نیک»
19. قال الامام علی – علیه السّلام – : مَنْ حَسُنَ خُلْقُهُ كَثُرَ محِبُّوهُ و اَنَسَتِ النُّفُوسُ بِهِ.
«غررالحكم، ح 9131»
امام علی – علیه السّلام – فرمود: آن كه خلق نیك داشته باشد، دوستانش زیاد شوند و دلها به او انس و الفت گیرند.

«بهترین مردم»
20. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : اَلا اُنَبِّئُكُم بِخیارِكُمْ؟ قالوا بلی یا رَسولَ اللهِ. قال: أحاسِنُكُمْ أَخْلاقاً أََلْمُوَطِّئوُنَ اَكْنافاً. . .
«بحارالانوار، ج 71، ص 396»
رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: آیا شما را از بهترین افرادتان خبر ندهم؟ عرض كردند: چرا ای رسول خدا – صلی الله علیه و آله -. حضرت فرمود: خوش اخلاق ترین شما (بهترین افرادتان هستند و آنان کسانی هستند که) نرمخو و بی آزارند، با دیگران انس می گیرند و دیگران نیز با آنان انس و الفت می گیرند.

«وجه شباهت»
21. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : اَشْبَهُكُمْ بی اَحْسَنُكُمْ خُلْقاً.
«بحارالانوار، ج 71، ص 387»
رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: شبیه ترین شما به من، خوش اخلاق ترین شماست.

«مقام شب زنده داری درگرو اخلاق»
22. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : مَنْ حَسَّنَ خُلْقَهُ بَلَّغَهُ اللهُ دَرَجَةَ الصّائمِ الْقائمِ.
«عیون اخبار الرضا – علیه السّلام -، ج 2، ص 71»
رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: آن كه اخلاق خویش را نیكو گرداند خداوند او را به مقام روزه گیر شب زنده دار برساند.

«افزایش روزی»
23. قال الامام علی – علیه السّلام – : حُسنُ ألأَخْلاقِ یُدِرُّ الاَرزاقَ وَ یُونِسُ الرِّفاقَ.
«غررالحكم، ح 4565»
امام علی – علیه السّلام – فرمود: اخلاق نیكو روزی ها را زیاد می كند و میان دوستان انس و الفت پدید می آورد.

«بداقبالی»
24. قیل یا رسول الله : ما الشُّؤْمُ؟ قالَ – صلی الله علیه و آله – : سُوءُ الْخُلْقِ.
«تنبیه الخواطر، ج 2، ص 180»
عرض شد یا رسول الله، بدیمنی چیست؟ فرمود: بدخویی است.

«تباهی عمل»
25. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : سُوءُ الْخُلْقِ یُفْسِدُ اْلعَمَلَ كما یُفْسِدُ الْخِلُّ الْعَسَلَ.
«تنبیه الخواطر، ج 2، ص 180»
رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: بد خلقی عمل را تباه می سازد، چنانكه سركه عسل را فاسد می كند.

«گناه کبیر»
26. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : سُوءُ الْخُلْقِ ذَنْبٌ لا یُغْفَرُ.
«المحجة‌ البیضاء، ج 5، ص 93»
رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: بدخویی، گناهی نابخشودنی است.

«عذاب روح»
27. قال الامام علی – علیه السّلام – : سُوءُ الْخُلْقِ نَكدُ الْعَیْشِ وَ عَذابُ النَّفْسِ.
«غررالحكم، ح 5639»
امام علی – علیه السّلام – فرمود: بدخویی مایه‌ تیره روزی و عذاب و شكنجه روح است.

«دو خوی بد»
28. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : خِصْلَتانِ لا یَجْتَمِعانِ فی مُؤمِنٍ، الْبُخْلُ وَ سُوءُ الْخُلْقِ.
«شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 6، ص 337»
رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: دو خصلت در مؤمن فراهم نیاید، بخل ورزی و اخلاق بد.

«اخلاق بد»
29. قال الامام علی – علیه السّلام – : لا وَحْشَةَ اَوْحَشُ مِنْ سُوءِ الْخُلْقِ.
«غررالحكم، ح 10766»
امام علی – علیه السّلام – فرمود: هیچ تنهایی و وحشتی بدتر از بد خلقی نیست.

«تاثیر گوشت در اخلاق»
30. قال الامام الصادق – علیه السّلام – : اَللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَركَ اللَّحْمَ ارْبَعینَ یَوماً ساءَ خُلْقُهُ.
«الكافی، ج 6، ص 309»
امام صادق – علیه السّلام – فرمود: گوشت، گوشت می رویاند و هر كس چهل روز گوشت نخورد، بد اخلاق می شود.

«ثمره اذان»
31. قال الامام علی – علیه السّلام – : مَنْ ساءَ خُلْقُهُ فَاَذَّنوا فی اُذُنِهِ.
«بحارالانوار، ج 62، ص 277»
امام علی – علیه السّلام – فرمود: هر كه بدخوی شد به گوشش اذان بگویید.

«لقائ اللهی»
32. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : یا ایّها الناس اَلا اُنبئكم بامرین خفیف مؤنَتُهُما عظیم اجرهما لم یَلقَ الله بمثلهما، طول الصّمتِ
حسن الخلق.
«بحارالانوار، ج 74، ص 181»
رسول اكرم – صلی الله علیه واله – فرمود: ای مردم همانا خبر می دهم شما را به دو كار كم هزینه و پر اجری كه کاری به مانند این دو کار انسان را به لقاء خدا نمی رساند: سكوت طولانی و خلق نیكو.

«اسلام چیست»
33. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : الاسلامُ حُسْنُ الخُلْقِ.
«كنزالعمال، ح 5225»
رسول خدا- صلی الله علیه و آله – فرمود: اسلام خلق نیکو است.

«دنیا وخُلق»
34. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : اِنَّما تَفسیرُ حُسنِ الْخُلْقِ ما أَصابَ الدُّنیا یَرضی و انْ لَمْ یُصِبْهُ لَمْ یَسخَطْ.
«كنزالعمال، ح 5229»
رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: معنای حسن خلق این است كه اگر دنیا به انسان رو كرد راضی و خوشنود باشد و اگر رو نكرد خشمگین و ناراحت نشود.

« بهترین همنشین »
35. قال الامام عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ علیه السلام : حُسْنُ‏ الْخُلُقِ‏ خَيْرُ قَرِين‏
صحيفة الإمام الرضا عليه السلام ؛ ؛ ص67
امام علی علیه السلام فرمود : نیک اخلاقی بهترین همنشین است .

« نزدیک ترین به پیامبر »
36. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ صلی الله علیه و آله‏: أَقْرَبُكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقِيَامَةِ- أَحْسَنُكُمْ خُلُقا
صحيفة الإمام الرضا عليه السلام ؛ ؛ ص67
رسول خدا- صلی الله علیه و آله – فرمود: نزدیک ترین شما در روز قیامت به من نیک اخلاق ترین شماست .

« نیک ایمان ترین »
37. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ صلی الله علیه و آله ‏: أَحْسَنُ النَّاسِ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقا
صحيفة الإمام الرضا عليه السلام ؛ ص67
رسول خدا- صلی الله علیه و آله – فرمود: نیک ایمان ترین مردم ، نیک اخلاق ترین آنان است .

« چهار شرط کامل شدن ایمان »
38. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ‏: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَمَلَ إِسْلَامُهُ ؛ الصِّدْقُ وَ الْحَيَاءُ وَ حُسْنُ‏ الْخُلُقِ‏ وَ الشُّكْر
الزهد ؛ ص26
رسول خدا- صلی الله علیه و آله – فرمود: چهار ویزگی است که در هرکه باشد ایمانش کامل باشد : راسگویی ، حیا ، خوش اخلاقی ، شکر.

« خیررسانی خداوند »
39. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله‏: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْراً رَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِي الْمَعِيشَةِ وَ حُسْنَ‏ الْخُلُق‏
الزهد ؛ ص27
رسول خدا- صلی الله علیه و آله – فرمود: هنگامی که خدا بخواهد به خاندانی خیر دهد روزی آسان و خوش اخلاقی به آنان می دهد .

« افزایش روزی »
40. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ‏: حُسْنُ‏ الْخُلُقِ‏ يَزِيدُ فِي الرِّزْق‏
الزهد ؛ ص30
امام صادق علیه السلام فرمود : خوش اخلاقی ، روزی را می افزاید .